Thông tin liên hệ :

PRINT SHOP – Thế giới in ấn trong mắt Bạn !

Thông tin liên hệ:
PRINT SHOP QUẬN 7
Địa chỉ: Số 132 Đường 79, Phường Tân Quy, Quận 7,TP.HCM
Điện thoại : (028) 22 636 999 – 22 646 999

PRINT SHOP HÀ TĨNH
Địa chỉ: 05 Hà Huy Tập, Phường Nam Hà, TP. Hà Tĩnh
Điện thoại: (0239) 6 279 279 – 6 569 569